Hva er en drittsekk?

Hva er en drittsekk?

For noen uker siden skrev jeg en artikkel titulert «Oscar Floor, fakta er fakta!». Poenget med artikkelen var å ta et oppgjør med en aktiv spredning av usannheter på sosiale medier. Det ser imidlertid ikke ut til at de som står bak dette har noen intensjon om å stoppe spredningen av usannheter om BCC.

Da jeg i november i fjor skrev artikkelen «I et ekkokammer av løgn og manipulering», var intensjonen den gangen å avdekke hvordan det på sosiale medier pågår en aktiv svertekampanje basert på løgner og manipulasjon, som har til hensikt å skade BCC, både omdømmemessig og på andre måter.

Nesten samtidig som jeg la ut min artikkel i november, ble Kåre J Smith intervjuet i forbindelse med et BCC stevne på Oslofjord Convention Center. Han ble blant annet spurt om hva han mente om at det ble spredt falske påstander om ham selv og Bernt Aksel Larsen. De som har fulgt litt med de siste årene vet at dette handler ikke bare om påstander om at de hadde beriket seg selv på medlemmenes bekostning, men også at de hadde begått svært grove seksuelle overgrep, og andre uhyrlige påstander uten rot i virkeligheten.

Noen av disse falske ryktene hadde da blant annet medført årevis med negativ pressedekning, etterforskning av Økokrim, og store mengder hets og hatefulle kommentarer i sosiale medier. I den forbindelse brukte han det norske uttrykket «drittsekker» i sin omtale av personer som med bevisst løgn og manipulering forsøker å tegne et negativt bilde i offentligheten.

Noen BCC-kritikere reagerte kraftig på Smiths bruk av uttrykket «drittsekker». En del mente Smith generaliserte, at han «skar alle under en kam», altså implisitt at han kalte alle BCC-kritikere for «drittsekker». De siste ukene har det blusset opp en debatt på ulike facebooksider, blant annet i etterkant av et leserinnlegg fra undertegnede og avisartikler om BCC. BCC-medlemmer som engasjerer seg i denne debatten opplever da gang på gang å bli møtt med argumentet om at ledelsen kaller kritikere for drittsekker. Dermed har man effektivt sporet av den egentlige diskusjonen, og nok en gang er fokus på å fortelle medlemmene hvor dårlig det står til med trossamfunnet som betyr så mye for dem.

Hvordan skille på normale kritikere og drittsekker?

Et hvilket som helst trossamfunn er helt avhengig av konstruktiv kritikk og mennesker som tør å si det de mener, hvis trossamfunnet skal kunne utvikle seg videre og blomstre.

I 2017 publiserte Bernt Aksel Larsen et blogginnlegg under tittelen «Kunsten å være uenig». Her beskriver han hvordan et stadig økende konformitetspress gjør at mange, i stedet for å diskutere saklig, tyr til usaklige personangrep for å forsøke å så tvil om integriteten til personen, uten egentlig å diskutere saksargumentene.

Larsen siterer New York Times spaltisten Bret Stephens, som i 2017 holdt en tale hvor han tok opp det han kalte «den utdøende kunst å være uenig». Larsen siterer Stephens på at det er nettopp evnen og viljen til å tørre å være uenig, er det som «definerer vår individualitet, gir oss frihet, slår fast vår toleranse, utvider vårt perspektiv».

Sagt med andre ord. Uten mulighet for saklig diskusjon vil ethvert miljø utvikle seg til en usunn og lukket «kult».

Larsen trekker i artikkelen fram en annen BCC kritiker som har vist en helt annen, og langt mer konstruktiv tilnærming i sin kritikk av BCC. Larsen maner til respekt og "folkeskikk" overfor slike mennesker, og holder dette frem som et eksempel på at det går an å ha en saklig uenighet uten å ende opp i usaklig hets og udokumenterte påstander. En kritiker forholder seg nemlig til fakta, og kommer ikke med en masse påstander basert på løse rykter og direkte usannheter.

Det er altså stor forskjell på en kritiker og en drittsekk. Så hva er det da som kan tenkes å kvalifisere til betegnelsen drittsekk? Ifølge den norske akademis ordbok brukes begrepet om en «sjofel, moralsk fordervet person». Personlig tenker jeg at mennesker som kommer med usaklig hets og usannheter for å sverte andre, på tross av at man godt kjenner fakta, passer inn i en slik kategori. Når usannhetene i tillegg spres som en del av en målrettet kampanje som har til hensikt å skade, blir det enda verre. Ingen organisasjon eller enkeltperson i verden vil i lengden akseptere å bli utsatt for denne type kritikk, uten å ta til motmæle mot den. Og i møte med denne typen retorikk og skitne triks, nytter det heller ikke med silkehansker.

Det passer selvsagt også svært beleilig inn i narrativet til Oscar Floor å hevde at Kåre J Smith og andre som tar til motmæle mot usannheter og hets på vegne av BCC, sikter seg inn mot alle som på en eller annen måte har kritiske innvendinger mot BCCs virksomhet. Det stemmer selvsagt ikke, men det er en lettvint taktikk for å fjerne oppmerksomheten fra egne falske påstander.

Personlig håper jeg at BCC-ledelsen kan ta til seg konstruktiv kritikk og bruke den til å utvikle trossamfunnet videre. Dette inkluderer også de delene av kritikken som handler om verdispørsmål. BCCs grunnlegger, Johan O Smith, var svært opptatt av at den grunnvoll han la for sitt personlige kristenliv, skulle være av en slik art at den skulle kunne stå, som «huset på fjell» som Jesus beskriver i Bergprekenen. Han var derfor ikke redd for kritikk, eller for at denne på noen måte skulle velte hans «åndelige hus». Samtidig var han åpenbart svært åpen for andres tanker om temaene han var opptatt av, og leste et bredt utvalg av ulike kristne forkynnere og tenkere.

Samtidig håper jeg også at BCC-ledelsen aldri vil gi etter for kravene fra såkalte «kritikere», som bygger sin kritikk på løgn, og som har en agenda om å skade og ødelegge. I mine øyne er det å gi etter for slikt det samme som å invitere til ødeleggelse av selve det fundamentet BCC er bygget på. Det som vi mener er sant og rett, er viktig å stå for, uansett hva verden rundt oss måtte mene om dette.

Jeg skulle også ønske at det blant BCC-kritikere i sosiale medier og ellers var like stor interesse for å faktasjekke påstandene fra mennesker som Oscar Floor og Johan Velten, som det er for å faktasjekke BCCs egen dokumentasjon. I artikkelen «Fakta er fakta» tok jeg opp en rekke punkter hvor påstander fra Floor er tilbakevist en rekke ganger. Likevel fortsetter han altså å spre de samme løgnene, både på sin egen facebookside og i diverse kommentarfelt hos norske nettaviser som omtaler BCC. Frekt og freidig slår han fast at disse påstandene aldri har blitt tilbakevist. Til tross for at BCC selv, Bernt Aksel Larsen og nå sist Dag Christensen, gang på gang har presentert de faktiske forhold i sakene.