Om Logosblogg

Logosblogg skal være et forum for undersøkende, grublende, kritisk, ransakende kristen tenkning og debatt.

Jeg ønsker å favne vidt og dypt, kommentere og gå i dybden på dagsaktuelle saker som angår kristne i Norge og verden i dag. Jeg vil også drøfte noen av livets store spørsmål, og undersøke historien bak kristen tenkning og praksis, og hvilken betydning dette har hatt for oss i dag.

Nettstedet vil også ta opp og diskutere aktuelle saker for oss som er medlemmer i trossamfunnet Brunstad Christian Church. Perspektivet mitt vil naturlig nok også preges av dette.

Navnet logosblogg henter inspirasjon både fra retorikken og fra kristendommen. Innen retorikk representerer logos en av de tre appellformene, logos, som først og fremst appellerer til rasjonalitet, og bruker saksargumenter som grunnlag for å overbevise motparten. Vi ønsker å være en saklig, seriøs og etterrettlig formidler.

I bibelsk sammenheng er logos også det greske ordet som brukes i Johannes evangelium for å beskrive "Ordet som ble kjød", altså Jesus. Logos kan også brukes om Bibelen, Guds ord, som for mange kristne er den viktigste rettesnor og fremste autoritetskilde.

Du kan følge meg ved å abonnere på nyhetsbrev, eller via facebook og telegram:

Facebook

Telegram

Ansvarlig redaktør for logosblogg.no er Christoffer Fossnes


Start your own thing

Enjoying the experience? Get started for free and set up your very own subscription business using Ghost, the same platform that powers this website.