I et ekkokammer av løgn og manipulering

I et ekkokammer av løgn og manipulering

I en facebookgruppe kalt «Om Smiths venner» publiserer Oscar Floor innlegg etter innlegg med krass kritikk av BCC og trossamfunnets nåværende og tidligere ledelse. Oscar Floor har ved en rekke anledninger bidratt aktivt i svertekampanjer mot BCC, blant annet mot forstander Kåre J Smith. Floors egen troverdighet på det han skriver om er imidlertid tilnærmet lik null.

Facebook er et underlig sted. Den enorme sosiale medieplattformen inneholder de mest kontrastfylte inntrykk som kan tenkes. Alt fra kristent trosforsvar, diskusjon om dekorasjon og kakebaking, til lukkede grupper hvor man bedriver radikal og ytterliggående politisk agitasjon. Facebook har alt mulig av sider og åpne og lukkede grupper for diskusjon av alle mulige slags temaer.

Sørlandsnyhetene

Et stadig tilbakevendende tema er de mange gruppene som opprettes i protest eller som kritikk av saker, personer eller organisasjoner. De som har fulgt med på norske nyheter de seneste årene har nok sannsynligvis hørt om gruppen «Sørlandsnyhetene» som ble opprettet i forbindelse med lokalvalget i Kristiansand i 2019. Gruppen ble etter hvert etablert som et protestforum mot det man oppfattet som «den politiske eliten» i byen, og en rekke personer profilerte seg med ramsalt kritikk av offentlig pengebruk og det man oppfattet som inkompetanse blant byens politikere.

Etter hvert ble det imidlertid mer og mer tydelig at flere av de mest aktive skribentene på gruppen drev rene svertekampanjer mot enkeltpersoner. Det ble også tydelig at det åpenbart ikke var så viktig at alt det man skrev var sant og kunne bekreftes med kilder. Poenget var å påvirke opinionen mot de politikerne som styrte byen, og å så mistillit mot disse personene.

Resultatet av «Sørlandsnyheten» ble tidenes mest fragmenterte bystyre i Kristiansand, hvor partier styrt av opportunister med lite sans for ansvarlig styring fikk betydelig innflytelse. Dette har delvis lammet det politiske arbeidet i Kristiansand i hele perioden.

Sørlandsnyhetene er et godt eksempel på hvor galt det kan gå når opportunister og rabulister med en lemfeldig omgang med fakta og kilder får påvirke opinionen i betydelig grad.

«Om Smiths venner»

I denne jungelen av grupper finnes det også en annen gruppe, som tilsynelatende ser ut som en informasjonsgruppe. «Om Smiths venner», er en gruppe med ca 630 følgere. Utgangspunktet for gruppens eksistens ser tilforlatelig og uskyldig ut. «En verdifull dialog mellom medlemmer og ex-medlemmer av Smiths Venner. Og å gi informasjon om Smiths Venner».

So far so good. Eller?

Vel. For å ta det første først, nemlig navnet. Det finnes i dag ingen menighet i Norge som heter «Smiths Venner». For meg er det imidlertid åpenbart at gruppens «informasjon» tar sikte på Brunstad Christian Church (BCC), som i mange år på folkemunne i Norge har gått under betegnelsen «Smiths venner». Denne betegnelsen har imidlertid ikke vært noe trossamfunnet selv har ønsket. Navnet har også i stor grad vært et «økenavn», negativt ladet og forbundet med det som tidligere var typiske ytre trekk ved trossamfunnet.

Når en scroller nedover mengden med innlegg i denne gruppen (hvor det ligger hundrevis av innlegg) ser man fort at fellesnevneren ikke er «informasjon» eller «dialog». Innleggene er derimot gjennomgående negativt vinklet. Påfallende ofte handler det om en av to ting, pengepress eller sosial kontroll.

Når man leser kommentarfeltene under innleggene, blir det enda verre. I all hovedsak er det en flom av «edder og galle», med noen hederlige unntak. I all hovedsak fra et titalls personer, som åpenbart har et «horn i siden» til BCC.

Det kan være mange grunner til å opprette en slik gruppe, men i dette tilfelle er det temmelig åpenbart at «informasjon» ikke er et av dem. Informasjon skal i utgangspunktet være nøytral formidling av fakta, om en sak, et sted, en organisasjon e.l. «Informasjonen» som deles på «Om Smiths venner» fremstår mer som negativ propaganda, som har til hensikt å svartmale BCC og BCCs lederskap mest mulig.

Hvem står bak?

Opphavsmannen bak gruppen er en nederlender ved navn Oscar Floor. Litt research forteller meg at Floor selv er et tidligere BCC-medlem som forlot menigheten for en del år siden. Siden han forlot BCC har Floor vært en aktiv kritiker, og har tilsynelatende brukt store deler av fritiden på å drive sin kritikk av trossamfunnet. Blant annet har han involvert seg tungt i saken til en bedrageridømt Nederlender ved navn Jonathan Van der Linden, som i 2015 og 2016 stjal ca 8 millioner Euro fra en stiftelse kalt HMC, som BCC samarbeidet med, hvor mesteparten av formålskapitalen til stiftelsen var blitt tilført av nåværende forstander Kåre J Smith og tidligere styremedlem Bernt Aksel Larsen.

Siden saken sprakk i 2016 har Floor engasjert seg voldsomt, først tilsynelatende til støtte for den nå dømte van Der Linden. Senere har han imidlertid slått stort opp hvordan van der Linden har «gjort en deal med brødrene», noe han mener han tilsynelatende har blitt presset til å gjøre.

Floor deltok blant annet som «referent» fra vitneavhøret av Bernt Aksel Larsen i 2017, hvor han refererte nærmest ordrett til Jonathan van der Linden under vitneavhøret, hvorpå van der Linden brukte Floors referat til å tilpasse spørsmålene fra sine advokater. Formålet var å få Bernt Aksel Larsen til å inkriminere seg selv. Dette ble gjort til tross for at retten hadde nedlagt referatforbud.

Et narrativ preget av løgn og manipulasjon

Narrative Floor maler ut om BCC, er om pengepress og manipulering av godtroende kristne mennesker, av kyniske ledere med maktbegjær. I dette narrative er det åpenbart slik at hensikten helliger middelet, i en slik grad at selv fabrikkerte løgnhistorier om overgrep og uekte barn trekkes inn.

Det er lett å la seg lure av den tilforlatelige tonen som settes for facebookgruppen:

«Gruppen er bare et rammeverk for dialog».

«Alle kan dele det man har på hjertet, og linker man finner om Smiths Venner. Slik at alle sider blir belyst så mye som mulig. Bidrag skrevet i respekt er velkomne. Er du uenig i noe på siden, ikke prøv å løse det med ledelsen av denne siden, men reager og skriv din side av historien, rett og slett. Din mening teller.”

Realiteten er at gruppen i praksis er et ekkokammer for kritiske rabulister som kaster ut alle mulige slags påstander. Midt i dette sammensuriet finner man blant annet psykisk syke, forvirrede eller forbitret mennesker. Her har Oscar Floor altså inntatt rollen som «dialogformidler» mellom BCC og eks-medlemmer. Med påtatt indignasjon og patos kan han legge ut om «den urett som blir begått» og selv hevde sine edle motiver om såkalt dialog.

I realiteten fisker han i rørt vann, og mottar hyllesten fra sitt publikum, som han igjen bringer til nye følelsesmessige høyder ved nye kritiske innlegg. Skulle det dukke opp en og annen kritisk røst som hevder at Floor går for vidt i sin kritikk, at han er ensidig eller at han går på akkord med sannheten, blir vedkommende raskt stilnet av en overveldende flom av motangrep.

«Om Smiths venner» er ikke maktkritikk

Maktkritikk er en viktig del av samfunnsdebatten, og enhver person eller organisasjon i samfunnet med noen form for makt og innflytelse bør være gjenstand for maktkritikk. Floors kritikk av BCC er imidlertid i stor grad basert på et løgnaktig narrativ, skapt av ham selv og en gruppe medhjelpere, og forsterket gjennom en flokk kritiske og forbitrede tidligere BCC-medlemmer, som har kjøpt Floors narrativ.

Gjennom kontakter i media har Floor også bidratt som premissgiver for en rekke kritiske mediesaker som har blitt slått stort opp de siste årene. I flere av disse sakene har han samarbeidet tett med den tidligere nevnte Jonathan Van der Linden, som har forsøkt å bruke den kritiske mediedekningen som brekkstang for å beholde deler av pengene han urettmessig har tatt fra stiftelsen HMC i Nederland.

Hvorfor skulle jeg gidde å skrive om dette, kan du lure på. Faktisk lurer jeg på det selv. Jeg skulle mye heller brukt fritiden min på å delta i frivillig arbeid i BCC, og å skrive om kristne saker som opptar meg, og å lese og skrive om kristendomshistorie, filosofi, etikk og andre spennende temaer.

Men jeg tror det er viktig at noen tar bladet fra munnen og setter navn på hva det er Oscar Floor faktisk driver med. Ved sin virksomhet øver han innflytelse på mange mennesker, som ved hans nøye kalkulerte kampanjer får et fullstendig forvridd inntrykk av BCC som en farlig og destruktiv sekt. Mange blir sterkt emosjonelt påvirket av det de leser, både medlemmer og eks-medlemmer. For medlemmene oppleves Floors svartmaling av BCC som feilaktig, urimelig, urettferdig og provoserende. For eks-medlemmer forsterkes negative følelser som følge av bruddet med BCC. Man kan gjerne argumentere for at Floors virksomhet gjør at eks-medlemmer som leser hans skriverier går glipp av muligheten til å komme seg videre med livet sitt, og i stedet blir fanget i en malstrøm av bitterhet og hevngjerrighet mot BCC.

For mennesker uten noe forhold til BCC eller førstehåndskjennskap til menigheten fremstår BCC gjennom Floors artikler som en farlig og destruktiv sekt som alle normale og oppegående mennesker bør holde seg unna, og hvis virksomhet bør motarbeides.

Alle som har hatt verv innenfor BCC eller tilsvarende offentlig godkjente trossamfunn som mottar statsstøtte, vet selvsagt at Floors konspirasjonsteoretiske fremstillinger umulig kan stemme. Hadde det vært tilfelle ville BCC mistet både statsstøtten og status som lovlig trossamfunn for lenge siden.

Den tidligere nevnte Sørlandsnyhetene levde også godt på å skjule sine sanne intensjoner bak et dekke av «maktkritikk». Realiteten var at det var en målrettet hetskampanje mot enkeltpersoner fra bestemte politiske partier. I 2020 tok flere av disse bladet fra munnen i et intervju i VG. Arbeiderpartipolitiker Jannike Arnesen, som selv overlevde Utøya-terrorangrepet i 2011, gav uttrykk for at «folk kan tro på ganske drøye løgner, bare de gjentas ofte nok». Harald Furre, Høyre-politiker og tidligere ordfører påpeker at «valg i Norge kan påvirkes av anonyme Facebook-sider, med litt penger og svært enkle midler.»

Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er i all hovedsak veldig positivt, noe jeg også har skrevet om her. Men som ytringsfrihetskommisjonen også slår fast, er en av de fremste truslene mot ytringsfriheten nettopp falske nyheter og manipulasjon.  Sosiale medier som facebook blir ofte kritisert for å bruke algoritmer som bevist forer mennesker med innhold som forsterker følelsene deres, fordi det gir flere klikk, flere reaksjoner og dermed mer penger i kassa til facebook.

Oscar Floor har ytringsfrihet, i likhet med alle oss andre. Men i stedet for å bruke den konstruktivt for å fremme dialog slik han hevder, bruker han den i et skittent spill hvor slagordet syntes å være «throw enough shit on the wall, and some of it will stick».

Enkeltpersoner uten tilknytning til BCC som leter på nett etter informasjon om BCC kan bli fristet til å bruke Floor som sannhetsvitne om BCCs «sanne ansikt». Jeg for min del vil på det sterkeste advare mot å kjøpe Floors narrativ.