Oscar Floor, Fakta er fakta!

Oscar Floor, Fakta er fakta!

Det har vært stille fra Oscar Floor etter at Dag Christensens bok "Ytringskamp eller statsfinansiert mobbing" ble sluppet i midten av januar. Boken hadde flere oppsiktsvekkende avsløringer om Oscars rolle i støtteapparatet rundt Jonathan van der Linden, hans tette kontakt med personer som Ben van Wijhe, Johan Velten og Heidi Hough, og hans rolle som kilde for NRK Brennpunkt. Også tidligere når det har blåst rundt Oscar har vi sett at han går i dekning en periode. Men når uværet er over popper han opp igjen og fortsetter ufortrødent sin skittkasting mot BCC og det vi medlemmer har kjært.

I kommentarer under et debattinnlegg delt på Vårt Lands facebookside er han nå i full gang igjen. "Fakta er fakta", avslutter han en av sine kommentarer. Det er som å høre en viss mann lese høyt fra Bibelen. Jeg vet knapt noe menneske som er mindre egnet enn Oscar Floor til å ta disse ordene i sin munn.

Nå vil sikkert noen mene at jeg beveger meg over i et farlig landskap rent retorisk. At jeg henger ut enkeltpersoner uten belegg. Vanligvis foretrekker jeg jo en diplomatisk tone, og unngår å konkludere så bombastisk. Men når denne typen løgnaktige fremstillinger gjentas igjen og igjen kommer det til en grense. Hvor noen må påpeke hva som er fakta, og hva som ikke er det.

Løgnene som gjentas om igjen og om igjen er de samme gamle:

- Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har beriket seg på bekostning av BCC gjennom Lampenwelt.

- 700 millioner kroner av innsamlede midler er ikke gjort rede for.

- BCC har innrømmet at penger fra BCC Financial ble lånt ut i strid med interne regler.

- BCC-ledere har lånt penger billig fra medlemmenes sparepenger.

- "Smiths Venner" har tapt skattesaker i Nederland.

Når en løgn gjentas mange nok ganger er det dessverre en del som begynner å tro på den. Men det er like fullt løgn. Fakta er fakta.

La meg presentere noen fakta som Oscar Floor ikke har kommentert:

1. Oscar Floors facebookside ble aktiv høsten 2016, få måneder etter at Jonathan van der Linden hadde sluppet ut av fengsel. Det nære samarbeidet mellom de to, som også inkluderte at Floor refererte fra vitneavhørene av Bernt Aksel Larsen til Jonathan van der Linden omtrent i sanntid, på tross av dommerens referatforbud, er godt dokumentert i boken til Christensen. Boken kan sterkt anbefales.

2. Oscar Floor deltok sammen med Ben van Wijhe i forberedelse av spørsmål til vitneavhør av Kåre J. Smith i straffesaken mot Jonathan van der Linden. Parallelt var han kilde for NRK Brennpunkt.

3. Oscar Floor sto bak nettstedet BCCXposed, sammen med Ben van Wijhe og et par andre. På dette nettstedet ble falsk og fordreid informasjon postet under full anonymitet. Noen av innleggene ble linket til Floors facebookside.

4. Oscar Floor var en aktiv kommunikasjonspartner med Johan Velten i saken der sistnevnte på grunnlag av uttalelser fra en kvinne mente det forelå "knallsterke bevis" på ekstremt grove seksuelle forbrytelser i BCC-ledelsen. Da de ble tatt "med buksene nede" beskrev Velten grunnlaget for beskyldningene derimot som "rene fantasifortellinger".

5. Oscar Floor sendte også tekstmeldinger til kvinner han aldri hadde hatt kontakt med før, og spurte om de hadde vært utsatt for overgrep av personer som hadde ansvarsverv i BCC.

6. Oscar Floor samarbeidet med Heidi Hough, som ifølge egne uttalelser var rekruttert av Emmanuel Rosen i Psy-Group. Heidi Hough gjorde filmopptak hjemme hos Oscar, hun overnattet hos ham, og han ble av henne i en epost beskrevet som "a great asset".

7. Oscar Floor beskrev The New Yorkers artikkel der Psy-Groups engasjement mot BCC første gang ble beskrevet som "merkelig og usammenhengende". Jeg kan ikke utelukke at de to Pulitzer-vinnerne som hadde skrevet artikkelen også kan ha dårlige dager innimellom, men vil nok anta at Oscars kommentar hadde en litt annen motivasjon.

Vi bor heldigvis i et fritt land. Oscar Floor kan stort sett gjøre og si det han selv vil. Men å framstille seg som en som er opptatt av at "fakta er fakta" blir bare for dumt. Og som kilde for informasjon om BCC kan jeg ikke tenke meg noen person – kanskje med unntak av Ben van Wijhe – som er mindre troverdig.

Når jeg har lest hans kommentarer har jeg ofte tenkt at dette gidder jeg ikke bry meg med, han får styre på med sitt. Men det går likevel en grense for hvor lenge jeg kan la være. For hvis folk som Oscar skal få definere sannheten om BCC, da er vi virkelig ille ute. Heldigvis ser jeg i kommentarfeltene at jeg er ikke alene om å tenke slik.