Første uke med ny blogg!

Det har vært en innholdsrik første uke for logosblogg.

Fredag kickstartet med min første artikkel om medlemsskap i BCC, og hvordan dette vil bidra til å ruste BCC for å oppnå visjonene. Artikkelen kan lese her.

Mandag lansert jeg facebooksiden til logosblogg. I løpet av uken har 50 personer valgt å følge facebooksiden, noe jeg er veldig takknemlig for. Jeg håper etter hvert at artiklene jeg skriver også kan generere engasjement og debatt på siden. Målet er jo å fremme debatt og engasjement rundt viktige saker som angår kristne.

Tirsdag skrev jeg om læreboken Sveket 1, som kom med drøye påstander om BCC, men hvor forlaget valgte å endre boken. Saken reiser relevante spørsmål om pressens rolle som premissgiver for akademia, og hvordan en narrativ skapt av pressen kan få store konsekvenser og ringvirkninger.

Torsdag publiserte jeg artikkelen «You cannot reason with a tiger, when your head is in its mouth!”. Her diskuterer jeg paralleller mellom Churchill og Storbritannias respons til Nazi Tyskland, og Ukrainas heroiske forsvar mot den russiske invasjonen. Ikke minst er jeg kritisk til hvordan enkelte vestlige politikere hever en moralsk pekefinger mot våpenstøtte til Ukraina.

Fredag publiserte jeg en artikkel om Trossamfunn i Norge, og hvordan trossamfunn utenfor den norske kirke vokser, mens den norske kirke stadig mister medlemmer. Samtidig reflekterte jeg over hvordan Norge er blitt religiøst mer pluralistisk enn tidligere, og at jeg mener dette er en god ting for Norge.

I dag publiseres en artikkel skrevet av en gjesteskribent. Gjesteskribenten ønsker helst å forbli anonym, men skriver godt og relevant her om hvordan hen mener mediedekningen av kristne trossamfunn i Norge har bidratt til at flere kristne vegrer seg for å ytre seg frimodig offentlig om troen sin. Dette er et viktig tema. Vi som kristne bør ikke skamme oss over å stå frem med «verdens beste budskap». Tvert imot bør vi forkynne dette til andre med frimodighet. Samtidig skal vi vise respekt for annerledes tenkende, og møte kritikk og motstand med saklige argumenter.

Jeg håper dere har satt pris på å følge bloggen min den første uken. Jeg har imidlertid kun akkurat begynt, og det er planlagt en rekke spennende innlegg om relevante temaer i ukene som kommer.