19 punkter om Oscar Floor

19 punkter om Oscar Floor

På sin facebookside for BCC-hets har Oscar Floor nettopp klart kunststykket å overgå seg selv i løgn, falske beskyldninger og useriøs omgang med fakta. Det er ingen liten prestasjon tatt i betraktning den enorme mengden BCC-kritikk, fordreid og falsk informasjon og regelrett hets som har kommet fra den kanten de siste årene.

HAR DU OGSÅ BLITT LÆRT OPP TIL DISSE ULOVLIGHETER AV BRØDRE I BCC? spør Floor i overskriften, hvorpå han lister opp 19 punkt der det siste er åpent. Noen av punktene beskriver grove kriminelle handlinger. Som altså "brødre i BCC" ifølge Floor har lært opp andre i.

Det vil være uansvarlig å sitte stille og se på at en person med Oscar Floors historikk får herje fritt på sosiale medier med sine «sannheter» om BCC. Jeg har derfor i all beskjedenhet forfattet min helt egen 19-punkts liste med et lite utvalg «godbiter» som har kommet fra den kanten de siste årene:

1. Oscar Floor samarbeidet fra høsten 2016 tett med nederlenderne Jonathan van der Linden og Ben van Wijhe, som ifølge Dag Christensens bok "Ytringskamp eller statsfinansiert mobbing" hadde sterke økonomiske interesser av å sverte BCC og "brødre i BCC". Van der Linden ble senere straffedømt for å ha bedratt en nederlandsk stiftelse for ca 80 millioner kroner.

2. Høsten 2016 begynte Oscar å publisere på sin norske facebookside som ble profilert som arena for "en verdifull dialog". Han gav uttrykk for et ønske om at «BCC skulle blomstre». I realiteten ble det en arena for spredning av kritikk, usanne påstander og ren hets. Han engasjerte seg ifølge Christensens bok også i en nederlandsk facebookside av samme type. Ikke sjelden reflekterte hans innlegg og kommentarer på siden saker og poeng som var viktige for Jonathan van der Lindens forsvar i straffesaken mot ham. Han var også aktiv på en hemmelig facebookgruppe der konspirasjonsteorier om BCC florerte.

3. Oscar Floor påsto i et innlegg på sin facebookside 8. november 2016 at eierne av det tyske selskapet Lampenwelt hadde gitt bort bedriften til menigheten i 2012. Ifølge Christensens bok solgte eierne selskapet i 2010 og erklærte senere skriftlig at de aldri har ønsket å selge eller gi bort selskapet til BCC "eller noe annet trossamfunn, stiftelse eller ideell organisasjon". Se kapitlet "Avisoppslagene beror på falsk eller forfalsket informasjon" i Christensens bok.

4. Oscar påsto i samme innlegg at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen kjøpte 94,9% av aksjene i Lampenwelt for 1,3 millioner euro. Ifølge Christensens bok var summen Smith og Larsen betalte nesten fem ganger høyere! Se kapittelet "Lampekupp i Tyskland". Jeg synes det er spesielt interessant at påstandene som Oscar kom med her var bærebjelker i Van der Lindens anklageskrift mot BCC, som senere ble sentralt i Økokrims etterforskning av Smith og Larsen.

5. I samme innlegg gjorde Oscar Floor seg utrolig nok til talsmann for "mange i Smiths Venner" og mente å vite at disse påstandene var "spørsmål mange i Smiths Venner stiller seg". For min del vil jeg gjøre det klinkende klart at den aller siste jeg ønsker som talsmann for hva jeg som BCC-medlem lurer på og mener, er Oscar Floor. Det finnes knapt noe menneske som er dårligere kvalifisert enn ham til å uttale seg om dette.

6. I oktober 2022 påsto Oscar i en kommentar under et innlegg på sin facebookside at "BCC og brødrene" er en "grunnvoll for skatteunndragelse, hemmelig deal, selvberikelse, dugnadspress, pengepress". Jeg tror denne uttalelsen sier sitt om Oscars egentlige holdning til BCC og medlemmene.

7. I tillegg til de to facebooksidene drev han sammen med blant annet Ben van Wijhe og Philipp Zürcher et tredje anonymt nettsted med falske beskyldninger mot BCC. Se kapitlet "Avskiltede advokater" i Christensens bok.

8. Oscar deltok sammen med blant annet Ben van Wijhe i å utarbeide spørsmålene som Kåre J- Smith skulle stilles i vitneavhøret i Van der Lindens straffesak høsten 2019. Mange av spørsmålene var designet for å få Smith til å kompromittere seg selv, og tjente ingen hensikt i straffesaken. Se kapitlet "Retten settes i New Haven" i Christensens bok.

9. Oscar kontaktet sommeren 2017 en kvinne han aldri hadde hatt noe kontakt med tidligere og spurte om hun hadde blitt utsatt for overgrep av en navngitt BCC-profil. Da kvinnen blankt avviste ham gav han seg ikke, men gjorde et nytt forsøk. Se Bernt Aksel Larsens innlegg "Løgnfabrikken".

10. Oscar Floor gav i en kommentar uttrykk for at han mener det er hans plikt å selv undersøke påstander om overgrep han får høre om fra andre, som gjelder personer uten noen som helst relasjon til ham. Se Bernt Aksel Larsens innlegg "Løgnfabrikken II"

11. Da Bernt Aksel Larsen sommeren 2017 ble utsatt for grove falske beskyldninger om overgrep, basert på det som senere ble erkjent å være "rene fantasifortellinger", deltok Oscar Floor i diskusjonene med Johan Velten, blant annet om hvordan Larsens ektefelle kunne støttes psykisk når mannen hennes havnet i fengsel. Se Bernt Aksel Larsens innlegg "Johan Velten: – Kan holde de på glattcelle til mandag"

12. Oscar stilte sitt hus til rådighet for videoopptak fra Heidi Hough, som var engasjert av Psy-Group. Se kapitlet "Kompetanse og innsikt blir for slitsomt" i Christensens bok.

13. Da Bernt Aksel Larsen skulle avgi vitneforklaring i straffesaken mot Jonathan van der Linden, fikk ikke Van der Linden være til stede, og dommeren nedla referatforbud. Oscar Floor refererte da fra rettssalen til Van der Linden, slik at han kunne styre advokatene sine likevel. Se kapitlet "En uvanlig rettsreporter" i Christensens bok.

14. I en kommentar under et innlegg på Vårt Lands facebookside påsto Oscar at 700 millioner av innsamlede midler ikke er gjort rede for. Uten fnugg av bevis eller dokumentasjon for å underbygge den, bortsett fra referanser til medieoppslag som han selv eller kretsen rundt Van der Linden har vært kilde for. Se mitt tidligere innlegg "Oscar Floor, Fakta er fakta!"

15. I samme kommentar påstår han med sin ufeilbarlige logikk at BCC-ledere har lånt billig fra medlemmenes sparepenger.

16. Oscar påstår også i sin kommentar at BCC har innrømmet at penger fra BCC Financial ble lånt ut i strid med interne regler. Til tross for at BCC gang på gang har sagt at dette ikke var tilfelle. Se blant annet artikkelen «lån til lederene? Her er fakta» på BCCs hjemmeside for en bedre virkelighetsbeskrivelse.

17. Da Psy-Groups operasjon mot BCC første gang ble slått opp i The New Yorker beskrev Oscar artikkelen fra Pulitzer-vinnerne som "merkelig og usammenhengende". Det skal selvfølgelig noe til å nå opp til Oscars høye nivå…

18. I sin desperasjon etter å finne noe konkret han kan bruke mot "brødrene" har Oscar Floor også kontaktet ansatte i et amerikansk selskap for å høre om de har noe kritikkverdig om Bernt Aksel Larsen eller Kåre J. Smith. Se Bernt Aksel Larsens innlegg "Løgnfabrikken II"

19. …?

Oscar spør om «alt er tillat så lenge pengene går til Brunstad?» Vi som deltar aktivt i BCC-fellesskapet vet at det selvsagt ikke er slik. Et mer betimelig spørsmål å stille seg er derfor, er alt tillatt for Oscar Floor, så lenge det handler om BCC og "brødrene"?