Velkommen til Logosblogg!

Velkommen til min nye blogg! Her vil jeg skrive om ting som opptar meg, ikke minst ting som angår tros- og overbevisningsspørsmål.

Inspirasjonen til denne bloggen kommer fra et sterkt ønske om å formidle verdier som jeg mener er viktige premisser for et godt, bærekraftig og rettferdig samfunn.

Her vil jeg fremme et kristent perspektiv på dagsaktuelle saker som er viktige for meg.

I tillegg vil jeg skrive en hel del mer dyptgående artikler om sentrale kristne temaer som menneskeverd og trosfrihet.

Jeg planlegger også å skrive en serie kirkehistoriske innlegg, om kristne forfattere fra oldtiden og frem til våre dager. Her vil jeg også drøfte sentrale kirkehistoriske problemstillinger fra mitt eget perspektiv.

Hvis du ønsker å følge med på bloggen må du gjerne abonnere på mitt nyhetsbrev. Det kan du gjøre ved å trykke på «Subscribe» på toppen av siden.

Håper du vil følge med meg videre!

Om meg:

Mitt navn er Christoffer Fossnes, jeg er 39 år, født og oppvokst i Kristiansand men er i dag bosatt i Ås kommune. Jeg er gift med Heidi, og sammen har vi 4 barn. Jeg er medlem i Brunstad Christian Church i Oslo/Follo.

Jeg har en bachelorgrad i Historie fra Universitetet i Agder. Jeg er godt over snittet interessert i historie, og har den senere tiden jobbet aktivt med historieforskning innen BCCs historie, spesielt BCCs litteratur og bladet Skjulte Skatter.