Snakk sant om “Dugnadsselskapene», NHO og Fellesforbundet!

Snakk sant om “Dugnadsselskapene», NHO og Fellesforbundet!

I kjølvannet av at Vårt Land og Dagbladet har skrevet om Adal Multiservice, som leverte serveringstjenester til NHOs årskonferanse med bruk av frivillige som donerte lønna til kristne formål i regi av BCC Horten, har flere samfunnstopper gått ut og uttalt seg temmelig oppsiktsvekkende om virksomheten til selskaper som Adal Multiservice.

Den siste i rekke som nå har uttalt seg svært kritisk er leder for Fellesforbundet Jørn Eggum. Fellesforbundet er et av Norges største fagforbund, med over 170 000 medlemmer. Når Eggum snakker i media er det altså svært mange som lytter til ham og tar ham på alvor.

Jørn Eggum (Kilde: Wikimedia commons)

Nettopp derfor er det svært forstemmende å lese hans siste uttalelser i Dagbladet onsdag 14-februar. Eggum langer her ut, både mot NHO, selskaper som Adal Multiservice og BCC. Jeg vil anta at Eggum med sine uttalelser ønsker å stå opp for sine medlemmers rettigheter. Det er jo i utgangspunktet prisverdig. Men han bommer totalt. Tiraden fra Eggum tjener kun til å skape et vrengebilde av virksomheten til de såkalte «dugnadsselskapene», og bidrar også til å forsterke fordommer mot BCC.

Et eksempel på dette er bruken av «Smiths venner» på BCC. Ikke minst når man vet hvor nøye slike organisasjoner ofte er med å bruke korrekte betegnelser på andre minoritetsgrupper. Men når det kommer til BCC er det altså fritt frem for å bruke økenavn.

BCCs daglige leder Morten Kristoffersen har også helt rett når han sier at fellesforbundets leder «tar til orde for å diskriminere kristne som vil jobbe dugnad til inntekt for kristne formål.» Det er mulig Eggum selv ikke ser det slik, men i praksis er det altså slik det er.

Det er nemlig ikke slik at disse selskapene opptrer i skyggene eller forsøke å skjule virksomheten sin. På nettsidene til Adal Multiservice kommer det tydelig frem at jobbene utføres på dugnad av privatpersoner som ønsker å støtte eierstiftelsens formål. Ønsker man å vite mer om eierskapsforholdene eller formålet kommer disse tydelig frem på proff.no. eller i Brønnøysundregisteret. Det er altså full åpenhet, både ovenfor kunder, myndigheter og allmenheten.

De mange mediesakene de siste årene har også bidratt til å kaste lys over virksomheten, og jeg tviler på at det fortsatt finnes mange bransjeaktører som ikke vet hvordan disse selskapene opererer. Likevel fortsetter altså store, seriøse aktører å gi dem oppdrag.

At Eggum fremstiller det som om selskaper som Adal Multiservice undergraver rettighetene og stjeler jobbene til vanlige ansatte i hotell og restaurantnæringen, er grovt urettferdig. Dessuten er det usaklig. Det er hevet over enhver tvil at disse selskapene i markedet konkurrerer på like vilkår som andre, og at de mottar vederlag for de frivillige tilsvarende normal tarifflønn. Jeg har full forståelse for at man ikke ønsker aktører som underbyr eller på andre måter undergraver fri konkurranse i markedet. Ei heller aktører som bedriver sosial dumping. Men å fremstille det som om Adal Multiservice og liknende selskaper driver med dette er grovt urettferdig.

Det er også fryktelig leit å se at Kristin Krohn Devold, leder av NHO Reiseliv og tidligere stortingsrepresentant og forsvarsminister, tilsynelatende legger seg på samme linje. Krohn Devold er sitert på følgende i Dagbladet: «Selvfølgelig skal ikke selskap som ikke betaler lønn, konkurrere ut vanlige restauranter og servitører på et helkommersielt arrangement. NHO Reiseliv er arbeidsgiver for norske servitører. Selvsagt er det en lønnet jobb, ikke dugnad»

Kristin Krohn Devold (kilde: Wikimedia commons)

Jeg vet ikke om Krohn Devold er feilsitert eller om hun her misforstår hvordan Adal Multiservice opererer. Men basert på hennes uttalelse sitter man altså igjen med inntrykket av at Adal Multiservice utkonkurrerer andre aktører i markedet ved bruk av en suspekt forretningsmodell. Det stemmer altså ikke. De konkurrerer i markedet på like vilkår som andre aktører.

Det er også veldig merkelig at lederen for NHO Reiseliv ikke har en bedre forståelse av denne selskapsmodellen. Dette er en bransje hvor disse selskapene har operert i lang tid, hvor de er godt kjent og har et godt rykte blant svært mange av bedriftene Krohn Devold representerer

Det er heller ikke slik at det i Norge går rundt en hærskare av arbeidsløse servitører eller renholdere som ikke får jobb på grunn av virksomheten til selskaper som Adal Multiservice. Arbeidsledighetene her i landet er per desember 2023 på 3.7%. Ifølge SSB er dessuten overnattings- og serveringsbransjen blant de bransjene som i gjennomsnitt har flest ledige stillinger tilgjengelig.

Alle som har spist på restaurant i Norge vet dessuten at sjansen for at kelneren ikke er norsk er temmelig høy. Altså er det åpenbart stor etterspørsel etter arbeidskraft i denne bransjen, og neppe nok tilgjengelig arbeidskraft i Norge til å møte etterspørselen.

Jeg syntes det er trist at ikke man ikke kan anerkjenne at aktører som Adal Multiservice utfyller et behov i markedet, samtidig som de skaffer penger i kassa til gode formål. Det at slike selskaper kan fungere som et supplement til andre aktører burde ikke være et problem. Spesielt ikke når bransjen har stort behov for folk.

Man kan også gjerne mene at forretningsmodellen til slike selskaper burde vært ulovlig, slik Eggum åpenbart mener. Selv om det er litt underlig at de nødvendige lovendringene enda ikke er blitt gjennomført, hvis enigheten rundt dette er så unison som det ser ut til. Dette har tross alt vært diskutert i norske medier og hos Arbeidstilsynet i snart 10 år.

Det minste man likevel skulle kunne forvente av offentlige personer med stor makt og innflytelse som Eggum og Krohn Devold, er at de ikke fremstiller Adal Multiservice og liknende selskaper som suspekte aktører som undergraver rettighetene til vanlige ansatte i bransjen, eller utkonkurrerer andre aktører med underpriset arbeidskraft eller andre suspekte virkemidler. For det stemmer rett og slett ikke.