Julens sang og musikk - Del 8

Julens sang og musikk - Del 8

Charles Wesley – en usedvanlig produktiv salmedikter

Mange har et kjært forhold til salmen «Hark! The herald angels sing», en av de mest kjente engelskspråklige julesangene. Sangen er forfattet av Charles Wesley. Han kommer ofte litt i skyggen av sin mer berømte bror, John Wesley, som også er kjent som Metodistkirkens grunnlegger. Mange vil nok likevel hevde at Charles var vel så viktig for Metodistkirkens tilblivelse og utbredelse, ikke minst gjennom sine mange salmer.

Charles Wesley (kilde: Wikimedia commons)

Charles Wesley produserte i løpet av livet et sted mellom 6500 og 10 000 salmer. Dette er et særdeles imponerende antall. Flere av disse er fortsatt i bruk. En av disse «Love divine, all loves excelling» ble brukt under dronning Elizabeth den 2s begravelse i september 2022.

Sammen med sin bror John Wesley spilte Charles en sentral rolle i grunnleggelsen av Metodistkirken. Metodistbevegelsen oppstod i Storbritannia på 1700-tallet, og sammenfalt i tid med begynnelsen på den industrielle revolusjon. John og Charles hadde fra barndommen av vært ivrige kristne, og hadde begge studert teologi ved Universitetet i Oxford. Etter dette hadde de reist til Amerika som misjonærer, uten synlig hell. Ved hjemkomsten til Storbritannia i 1737 følte de at de hadde mislykkes i sin forkynnergjerning, og at de manglet noe vesentlig i sin kristne tro.

Begge brødrene opplevde svar på denne lengselen i mai 1738, da de opplevde et kristent gjennombrudd, og fikk full visshet om at de var frelst ved Jesu død. Samtidig virket denne vissheten også en visshet om at Jesu liv også skulle komme frem ved deres liv.

Den industrielle revolusjonen hadde allerede ført til etablering av nye kullgruver og industriforetak over hele England, og tusenvis av unge mennesker strømmet til disse på jakt etter arbeid. Det de opplevde var imidlertid ofte et hardt og brutalt liv, med svært lange og tunge arbeidsdager, dårlig lønn, samt farlige og usunne omgivelser.

John og Charles ble utfordret av predikanten George Whitefield til å holde utendørsmøter for arbeiderne i disse nye industribyene, noe de i utgangspunktet var svært skeptiske til. Men de lot seg overbevise, og ble forbløffet over mottakelsen budskapet deres fikk blant tusenvis av fattige og forsmådde mennesker i de nye industribyene.

Resultatet av virksomheten deres ble etter hvert til et nytt kirkesamfunn, som hadde sterkt fokus på sosialt arbeid og avhjelping av nød hos fattige og marginaliserte mennesker. Samtidig bar forkynnelsen deres også i seg et grunnleggende positivt syn på menneskelig selvutvikling i det gode, og at alle mennesker hadde en plikt til å forvalte sitt pund med iver og flid.

Ut av metodistenes virksomhet utgikk også på 1800-tallet Frelsesarmeen, som frem til vår tid har vært kjent som en organisasjon som rekker ut en hjelpende hånd til de aller mest marginaliserte i samfunnet. Metodismen har også senere inspirert generasjoner av mennesker. Et mye brukt sitat i det britiske arbeiderpartiet er at «Partiet skylder metodismen mer enn det skylder Karl Marx».

Hark! The Herald Angels Sing ble første gang publisert i 1739, og har i dag blitt en av de mest populære julesangene. Den er basert på den berømte julefortellingen i Lukasevangeliet kapittel 2, vers 14:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Den mest brukte melodien er en bearbeidet versjon av Felix Mendelssohns «Festgesang».

Her er den i en noe mer moderne versjon, fra Nathan Drake og hans «Reawaken Hymns».