Julens sang og musikk - Del 5

Julens sang og musikk - Del 5

Georg Friederich Händel - Messias.

Händels Messiasoratorie er regnet for å være et av musikkhistoriens fremste mesterverk. Händel skrev dette i 1741, og det ble første gang fremført i 1742 i Dublin i Irland. Han var da allerede blitt berømt for sine italienske operaer.

Händel var født og oppvokst i Halle i Tyskland, men flyttet til Storbritannia og ble britisk statsborger i 1727. Allerede som barn hadde han vist et utpreget talent for musikk, til tross for at hans far visstnok forsøkte å hindre ham i å utøve sitt musikalske talent. Talentet ble oppdaget av Hertug Johann Adolf 1 av Sachsen – Weissenfels, som i følge historien fikk overbevist hans far om at unge Georg burde få musikkopplæring.

Første del av Oratoriet starter med flere av profetiene fra det gamle testamentet om Jesus, og beskriver deretter hvordan det gode budskap ble forkynt til hyrdene på marken av englene.

Andre del beskrives Jesu lidelse og død, før det kulminerer i det berømte «Halleluja-koret».

I den avsluttende delen beskrives de dødes oppstandelse og Jesus som herliggjort i himmelen.

Strukturen følger kirkeåret, som starter med advent og julefeiringen, deretter lent (en periode på 40 dager frem til påskefeiringen, hvor man minnes de 40 dager Jesus ble fristet i ørkenen), påske, Kristi himmelfart og pinse, og til slutt de deler som omhandler endetiden.

Det de fleste forbinder med Messias-oratoriet og julefeiringen er nok utdraget fra profeten Jesaia kapittel 9, vers 6, som er en del av første del av oratoriet:

«For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder.

Han har fått navnet

Underfull rådgiver, Veldig Gud,

Evig far, Fredsfyrste.

Dette er en av de mest berømte profetiene om Messias, og gir Messias fire forskjellige navn, som alle beskriver sentrale deler av Messias gjerning, men også hans vesen.

Det reflekterer også det jødene lengtet etter i sin Messias. En mektig, vis, rettferdig, barmhjertig konge, som skulle skape et evig rike preget av fred, harmoni og velstand.

Dette oratoriet er fremført hundretusenvis av ganger, og det finnes mange spektakulære fremføringer tilgjengelig på nett. Jeg har valgt meg denne versjonen, igjen med VOCES8, sammen med Academy of Ancient Music.