Hvorfor blogger jeg?

Hvorfor blogger jeg?

Enkelte lesere har lurt litt på min motivasjon for å blogge. Noen har sågar spekulert så smått i hvilke motiver jeg har. Derfor tenkte jeg å legge ut en liten redegjørelse.

Først og fremst er jeg en person som er interessert i veldig mye forskjellig. Denne interessen får sitt utløp ved at jeg skriver om det som interesserer meg. For eksempel historie, religion, politikk, sport, kultur og andre samfunnsspørsmål.

Jeg er også personlig kristen. Jeg tror at Jesus lever, at Han er Guds sønn. Men også at Han har levd som et menneske, underlagt menneskelig svakhet og født inn i verden i en kropp som vår, hvor Han levde sitt liv, uten å synde, men dog ble fristet som oss, døde og stod opp igjen og ble min personlige Frelser. Dermed er Han også en forløper, en jeg kan etterfølge.

Jeg er også medlem av BCC, Brunstad Christian Church, og engasjerer meg også i frivillig arbeid der. Jeg opplever BCC som et godt og meningsfyllt fellesskap av kristne, som ønsker å ta troen på alvor og følge Jesus.

Jeg er også en familiefar med fire barn, på 7, 6 og 4 år. De to siste er tvillinger. Jeg elsker barna mine, og vil gjerne gi dem en best mulig oppvekst, hvor de skal få lov til å utvikle seg i det gode og vokse opp som selvstendige individer, trygge på seg selv og med sin egen identitet. Jeg tror at å vokse opp i et trygt hjem hvor mor og far elsker hverandre og barna, gir de beste oppvekstsvilkår noe barn kan få.

Det samfunnet mine barn vokser opp i er på mange måter radikalt annerledes enn det samfunnet jeg vokste opp i, på samme måte som det var for mine foreldre før meg. Samfunnet utvikler seg, og nye generasjoner møter nye utfordringer. Nye utfordringer og endrede rammevilkår gjør at ting endrer seg, og vi må tenke nytt om mange ting. Dette er en sunn og naturlig utvikling.

Samtidig har vi verdier som jeg opplever som viktige og tidløse, og som jeg ønsker å stå opp for og fremme. Disse verdiene har til ulike tider blitt utfordret av ulike åndsretninger i samfunnet, men har til tross for det blitt bevart som sentrale grunnsteiner i vårt samfunn helt frem til i dag. Hvis viktige deler av fundamentet til en bygning blir fjernet eller ødelagt, risikerer man at hele huset kollapser. Derfor mener jeg vi må verne om sentrale og viktige grunnsteiner i vårt samfunns felles byggverk.

Jeg er også opptatt av saklighet og ønsker alltid å ta utgangspunkt i saksargumenter når jeg skriver eller diskuterer. Derav navnet «logosblogg». Innen retorikken er Logos den av appellformene som handler om å argumentere utfra saksargumenter.

Jeg er også opptatt av redelighet og sannhet, og bruker derfor en god del tid på å kryssjekke det jeg skriver og publiserer, for å sikre meg mot at jeg publiserer noe jeg ikke kan stå inne for. Dette til tross kan det hende at det sniker seg inn en og annen fakta feil eller skrivefeil i mine blogginnlegg. Da setter jeg stor pris på å få tilbakemelding fra leserne om det!

Å skrive en offentlig blogg er morsomt, men også tidkrevende og noen ganger litt slitsomt og skummelt. Blir man eksponert i offentligheten får man mange tilbakemeldinger fra andre som har tanker og meninger om det man skriver. Det meste er gode tilbakemeldinger som jeg tar til meg og bruker for å utvikle bloggen videre. Av og til opplever jeg også usaklighet og hets, noe som ikke er så gøy. Men det hører åpenbart med til det å fremme sine meninger offentlig.

Jeg forsøker å svare de som kontakter meg privat på en høflig og saklig måte, og bestreber å møte enhver offentlig debatt med samme nivå av saklighet som det jeg har i mine blogginnlegg.

Jeg er takknemlig for alle som følger bloggen min, og ønsker gjerne flere velkommen til å følge med!

Du kan følge med på facebook, telegram, eller du kan abonnere på nyhetsbrev fra bloggen ved å klikke på "subscribe" øverst på siden.