Hvordan formidle evangeliet i en moderne tid?

Hvordan formidle evangeliet i en moderne tid?
Bilde er hentet fra https://biblex.io/

Det kristne budskapet er et tidløst budskap som stadig er like aktuelt for oss. Men hvordan det formidles til oss har faktisk endret seg radikalt gjennom ulike tider. Faktisk har kristne til alle tider brukt ny teknologi for å formidle budskapet om Jesus. I dag formidles historiene på youtube og gjennom strømmetjenester. Men hva blir det neste?

Vi som vokste opp med søndagsskole på 80- og 90-tallet husker kanskje fortsatt flanellografen. Den grønne filttavla med papirfigurer som ble festet med små knappenåler, som ble brukt til å illustrere bibelhistorier på.

Den klassiske flanellografen, her illustrert ved historien om Noas ark. (bilde fra wikimedia commons)

Spør jeg miner barn i dag om de vet hva en flanellograf er vil de mest sannsynlig se dumt på meg. Selvsagt vet de ikke det. I dag formidles bibelhistorien til dem digitalt, med presentasjoner, filmer og andre audio-visuelle virkemidler.

Men historiene de hører er de samme som jeg fikk høre. Og budskapet som historiene formidler er det samme budskapet som vi fikk formidlet for over 30 år siden. Abrahams tro. Davids mot. Josefs trofasthet.

Faktisk har disse historiene blitt formidlet til mennesker på ulike måter gjennom tusenvis av år. I mange århundrer ble de formidlet først og fremst gjennom en muntlig fortellertradisjon, hvor historiene ble gjenfortalt og lært videre fra generasjon til generasjon.

Å eie bøker eller skriftruller var for de aller fleste en fjern drøm, siden dette var ekstremt verdifulle klenodier, forbeholdt en liten elite av prester eller munker.

Men på 1400-tallet utviklet Johan Gutenberg boktrykkerkunsten. Dette gjorde at bøker kunne masseproduseres i et langt større antall enn tidligere, og til en langt lavere kostnad. Dermed ble bøker mer og mer vanlig. Da Martin Luther og William Tyndale på 1500-tallet oversatte bibelen til tysk og engelsk kunne også langt flere lese historiene på sitt eget språk.

I Norge var det den pietistiskinspirerte presten Erik Pontoppidan som la grunnlaget for det moderne skolevesenet gjennom den obligatoriske konfirmasjonsundervisningen. Boken «Sannhed til Gudfryktighed» var noe norske barn i generasjoner brukte som en inngangsport til leseferdigheter.

Slik har historien stadig utviklet seg. På slutten av 1800-tallet ble illustrerte magasiner og dagsaviser mer og mer vanlig. På 1900-tallet kom først platespillere, radio, lydbånd og på 1960-tallet fjernsynet. På 1980-tallet VHS videokasetter og lydkasetter, før CDer og DVDer fikk sitt gjennombrudd på 1990-tallet. Etter hvert fikk vi også nettaviser, som i større og større grad overtok for blader og papiraviser.

I dag er det streaming av video, musikk og podcaster via strømmetjenester som Netflix, Amazone Prime og Spotify som er vår viktigste kilde til både nyheter og underholdning.

Men også kristne bruker i dag moderne teknologi til å formidle budskapet sitt. Det kanskje beste eksempelet som sikkert svært mange av mine lesere kjenner til er TV-serien «The Chosen», som har blitt et fenomen med egen app, millioner av seere og et enormt engasjement både for og imot seriens fremstilling av Jesus og Hans disipler.

Jesus og disiplene, slik de fremstilles i "The Chosen" (bilde er hentet fra The Chosen press release, https://www.lingoapp.com/107055/s/RxLkqz/?v=24) 

På youtube kan jeg søke opp millioner av videoer med kristent innhold, både mer folkelige oppbyggelsesfilmer, populær- eller kvasivitenskapelige teorier omkring bibelhistorier, og dyptpløyende teologiske bibeltimer. Mange av mine leser kjenner sikkert til «The bible project», som jeg også ser på med stor glede og interesse. Men også mitt eget trossamfunn BCC er vel etablert med egen youtubekanal, både for barnog for voksne.

Spørsmålet mange kanskje stiller seg nå er hva som blir den neste store kanalen for formidling av det kristne budskapet? Det har ofte vist seg vanskelig å spå om fremtiden. Likevel vil jeg gjøre et forsøk ved å anbefale et temmelig nytt og spennende prosjekt, nemlig Gate Zero.

Hvis du ikke har hørt om Gate Zero kan du se litt om hva det dreier seg om i denne videoen:

Kort fortalt dreier det seg altså om å formidle det kristne budskapet gjennom et dataspill, hvor spillerne selv kan delta i bibelhistoriene. Du kan lese mer om spillet her.

Mottakelsen konseptet har fått så langt viser at både interessen og entusiasmen omkring dette prosjektet later til å være stor, og at det er noe mange lenge har ønsket seg. At selve spillopplevelsen også holder svært høy kvalitet er definitivt en viktig suksessfaktor.

Personlig mener jeg Gate Zero prosjektet er et av de mest spennende kristne formidlingsprosjektene jeg har sett. Spillet åpner for en enorm mengde muligheter for formidling på en interaktiv måte, hvor spillerne kan leve seg inn i bibelhistoriene. De gir også en unik mulighet til å bli stilt ovenfor de valg og dilemmaer som personene i disse historiene selv ble stilt ovenfor, noe som gir historiene en helt ny dimensjon.

Det er også et godt eksempel på hvordan formidlingen av de evige sannhetene bibelen formidler stadig kan formidles på nye måter med ny teknologi, uten at det opprinnelige budskapet blir borte.